مشخصات دریافت شبکه ورزشی کشور ترکمنستان در جهت ماهواره ای یاهست 

نوشته شده توسط:محمود ابراهیمی | ۰ دیدگاه
مشخصات دریافت شبکه ورزشی کشور ترکمنستان در جهت ماهواره ای یاهست  Türkmenistan Sport HD فرکانس/۱۲۳۰۳/عمودی/۲۷۵۰۰ این فرکانس در مناطق غربی و جنوبی کشور قابل دریاف...

شبکه فارسی زبان جدید با نام Mano Media در ماهواره موناکوست(یاهست) روی ایر رفت.

نوشته شده توسط:محمود ابراهیمی | ۰ دیدگاه
شبکه فارسی زبان جدید با نام Mano Media در ماهواره موناکوست(یاهست) روی ایر رفت. Mano Media TV Yahsat 1A FRQ:10.887 Pol:V SR...