جدیدترین لیست فرکانس های ماهواره ی یاهست

نوشته شده توسط:محمود ابراهیمی | ۰ دیدگاه

جدید ترین لیست فرکانس های ماهواره یاهست 

Satellite:Yahsat-1A 52.5ْ°E 

FERQ:10721 H 27500
FERQ:11747 H 27500 HD 
FERQ:11766 V 27500 
FERQ:11785 H 27500 HD 
FERQ:11823 H 27500
FERQ:11862 H 27500 HD
FERQ:11881 V 27500
FERQ:11900 H 27500
FERQ:11938 H 27500
FERQ:11958 V 27500
FERQ:11996 V 27500
FERQ:12015 H 27500 HD 
FERQ:12034 V 27500 HD 
FERQ:12053 H 27500 HD 
FERQ:12072 V 27500
FERQ:12092 H 27500 HD 
FERQ:12111 V 27500 HD
FERQ:12130 H 27500 HD 
FERQ:12456 V 27500 HD
FERQ:12594 V 27500 
FERQ:12643 V 14200

96/10/20

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...