جدیدترین لیست فرکانس های ماهواره ی یاهست

نوشته شده توسط:محمود ابراهیمی | ۰ دیدگاه
جدید ترین لیست فرکانس های ماهواره یاهست  Satellite:Yahsat-1A 52.5ْ°E  FERQ:10721 H 27500 FERQ:11747 H 27500 HD  FERQ:11766 V 27500  FERQ:11785 H 27500 HD  FERQ:11823 H 27500 FERQ:11862 H 27500 HD FERQ:11881 V 27500 FERQ:11900 H 27500 FERQ:11938 H 27500 FERQ:11958 V 27500 FERQ:11996 V 27500 FERQ:...