رایگان کانال یا گروه تلگرامت رو در سایت ما تبلیغ کن

نوشته شده توسط:محمود ابراهیمی | ۱ دیدگاه
به رایگان کانال تلگرام خود را در سایت ما تبلیغ کنید برای ثبت تبلیغ شما در سایت آدرس کانال یا گروه تلگرام خود را به همراه توضیحات و نام آن در زیر همین مطلب در نظرات قرار دهید بعدش ما اون رو در سایت قرار میدیم فقط در قسمت نظرات ثبت کنید یا برای ما ایمیل کنید به ایمیل  ebrahimimahmoud23@gmail.com ا...

فرکانس جدید شبکه ایرانی رادیو جوان در ماهواره یاه ست به صورت اچ دی

نوشته شده توسط:محمود ابراهیمی | ۳ دیدگاه
شبکه حرفه ای موسیقی" رادیو جوان" پنج شنبه21بهمن ساعت8شب پخش رسمی برنامه های خود را با کیفیت فول اچ دی شروع خواهد کرد. Radio Javan HD Satellite:Yahsat(exp) FRQ:12594 POL:V SR...

کد شبکه ورزشی تاجیکستان ماهواره یاه ست

نوشته شده توسط:محمود ابراهیمی | ۰ دیدگاه
همانطور که میدونین شبکه ورزش تاجیکستان جدیدا برای تماشا کردن نیاز به کد داره میتونین با عضو سایت ما شدن این کد رو بر روی ماهواره خود داشته ...

جدید ترین فرکانس های ماهواره آذر اسپیس

نوشته شده توسط:محمود ابراهیمی | ۰ دیدگاه
برای دیدن به ادامه مطلب مراجع...

لیست فرکانس های یاه ست و اکسپرس

نوشته شده توسط:محمود ابراهیمی | ۰ دیدگاه
در این پست لیست فرکانس ماهواره های اکسپرس و یاهست که هم جهت هستند رو ببینید به ادامه مراجع...

ﻓﯿﻠﻤﺒﺮﺩﺍﺭﯼ ﺭﻭﯾﺎﯼ ﺁﻧﺎﺗﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺭﺳﯿﺪ

نوشته شده توسط:محمود ابراهیمی | ۲ دیدگاه
برای دیدن در سایت عض...

ﺑﺎ ﺻﺪﺍﭘﯿﺸﮕﺎﻥ؛ ‏ﺷﻬﺮﯾﺎﺭ ﺷﻮﺭﯾﻦ

نوشته شده توسط:محمود ابراهیمی | ۰ دیدگاه
برای دیدن مطلب عضو سایت م...

ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﮐﻮﺭﻝ ﯾﺎ ﻃﻮﺑﯽ ﺑﯿﻮﮎ ﺍﻭﺳﺘﻮﻥ

نوشته شده توسط:محمود ابراهیمی | ۰ دیدگاه
ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﯽ _ برای دیدن به ادامه مراجع...

زمان پخش سریاا ایرانی زمین ناهموار از شبکه جم تی وی

نوشته شده توسط:محمود ابراهیمی | ۰ دیدگاه
ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﻫﻤﺮﺍﻫﺎﻥ ﻋﺰﯾﺰ ، ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺨﺶ ﺳﺮﯾﺎﻝ # ﺯﻣﯿﻦ _ ﻧﺎﻫﻤﻮﺍﺭ ﺍﺯ ﺷﺒﮑﻪ ﺟﻢ ﺗﯽ ﻭﯼ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ . ﺳﺮﯾﺎﻝ ﺯﻣﯿﻦ ﻧﺎﻫﻤﻮﺍﺭ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺷﻨﺒﻪ ، ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﺳﺎﻋﺖ 18:30 ﺍﺯ ﺷﺒﮑﻪ # ﺟﻢ _ ﺗﯽ _ ﻭﯼ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﮐﻨﯿﺪ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺍﯾﻦ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺯﻭﺝ ﺩﺭ ﺷﺒﮑﻪ # ﺭﻭﺑﯿﮑﺲ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ 23:00 ﻭ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺟﻤﻌﻪ ، ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻭ...

ﻗﺎﻧﻮﻥ 5 ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻨﯿﺪ !

نوشته شده توسط:محمود ابراهیمی | ۲ دیدگاه
ﺁﯾﺎ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﯿﺴﺖ؟ ﺁﯾﺎ ﺍﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﺑﯿﻔﺘﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ؟؟ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺮﺍ ﺑﺎﺷﯿﺪ...

ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﮐﻮﺭﻝ ، ﮐﺎﺭﺍﮐﺘﺮ ﻋﺰﯾﺰﻩ ﻣﺮﺍ ﺟﺬﺏ ﮐﺮﺩ

نوشته شده توسط:محمود ابراهیمی | ۰ دیدگاه
ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﮐﻮﺭﻝ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﭘﯿﺶ ﺩﺭ ﮐﺎﻓﻪ ﺍﺵ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﺟﺪﯾﺪﯼ ﮐﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺍﯾﻔﺎﯼ ﻧﻘﺶ ﮐﻨﺪ ، ﮔﻔﺖ : " ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎﺭﯼ ﺟﺪﯾﺪ ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻫﯿﺠﺎﻥ ﺯﺩﻩ ﻭ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯿﻢ .

ﻣﺎﯾﮑﻞ ﺟﮑﺴﻮﻥ ﻭ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻣﺪ

نوشته شده توسط:محمود ابراهیمی | ۰ دیدگاه
ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﯾﮑﻞ ﺟﮑﺴﻮﻥ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ، ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﺫﻫﻨﻤﺎﻥ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ . ﺻﺪﺍﯼ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺍﺵ ، ﺭﻗﺺ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮﺵ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﯾﻞ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﻟﺒﺎﺱ ﭘﻮﺷﯿﺪﻥ ﺧﻼﻕ ﻭ ﺑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪﺵ . ﺍﺳﺘﺎﯾﻞ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﻟﺒﺎﺱ ﭘﻮﺷﯿﺪﻥ ﻣﺎﯾﮑﻞ ﺟﮑﺴﻮﻥ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻣﺪ ﺭﺍ ﻣﺘﺤﯿﺮ ﮐﺮﺩ . ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺭﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻫﺎﯼ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻋﺠﯿﺐ ﻭ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﭘﺴﻨﺪﺩ...

ﻣﺮﯾﻢ ﺍﻭﺯﺭﻟﯽ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﮐﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺷﺎﻧﺲ ﻧﺴﭙﺮﺩ

نوشته شده توسط:محمود ابراهیمی | ۰ دیدگاه
ﻃﺒﻖ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﯼ ﺧﺒﺮﯼ ﺗﺮﮎ ﻣﺮﯾﻢ ﺍﻭﺯﺭﻟﯽ ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺩﺭ ﺳﺮﯾﺎﻝ " Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz " ﺣﻀﻮﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ . ﺍﯾﻦ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﮐﻪ ﻓﺼﻞ ﺩﻭﻡ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺯﻭﺩﯼ ﺩﺭ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺁﻏﺎﺯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ، ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﭘﺨﺶ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺭﯾﺘﯿﻨﮓ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﭘﺮﺑﯿﻨﻨﺪﻩ ﺍﯼ ﺍﺳﺖ . ﻃﺒﻖ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺟﺪﯾﺪ ، ﻣﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺣﺮﯾﻢ ﺳﻠﻄﺎﻥ ، ﮐﺎﺭﺍﮐﺘﺮ ﻫﻨﺮﯼ ﺍﺵ ﺻ...

به کانال تلگرام شبکه جم بپیوندید

نوشته شده توسط:محمود ابراهیمی | ۲ دیدگاه
کانال رسمی جم تی وی در تلگرام را دنبال کنید از آخرین اخبار این شبه باخبر شین https://telegram.me/gemgroup_c...